Informace o projektu

Analýza vybraných faktorů ovlivňujících herní výkon v tenisu

Kód projektu
MUNI/A/1286/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Výzkumný záměr vychází z obecné teorie struktury faktorů sportovního výkonu aplikované na tenis. V předloženém projektu se zaměřujeme na faktory kondiční (zjištění úrovně motorických schopností) a taktické (analýza herních charakteristik). Cílem výzkumu je posouzení interakcí mezi úrovní kondičních faktorů a herních charakteristik utkání. Výzkum kvantitativního charakteru bude realizován u několika skupin juniorských tenistů a tenistek (reprezentační výběry do 14 let, závodní tenisté a tenistky do 14 let). K řešení výzkumného záměru budou použity tyto výzkumné metody: testová baterie TENDIAG 1, izokinetická dynamometrie, analýza herních charakteristik. Analýza výzkumných dat bude provedena pomocí adekvátních metod deskriptivní a analytické statistiky.

Publikace

Počet publikací: 4