Informace o projektu

Valenční rámce německých a českých sloves a jejich derivátů

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA15-05356S
Období řešení
1/2015 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Předložený projekt je zaměřen na kontrastivní analýzu valenčních rámců neverbálních nosičů valence v němčině a češtině, které dědí valenční potenciál příslušných základových sloves. Očekává se, že přímá konfrontace valenčních rámců derivovaných nosičů valence z dvou různých jazyků sdílejících identický nebo velmi podobný lexikální význam přinese nové poznatky v oblasti zdědění valence a realizace aktantů neverbálních nosičů valence. Autentičnost a reprezentativnost zpracovaného jazykového materiálu bude zabezpečena použitím elektronických korpusů němčiny a češtiny. Výsledky budou prezentovány v podobě německo-českého valenčního slovníku a dílčích studií o zdědění valence (články v odborných časopisech a konferenčních sbornících). Specifikum slovníku bude spočívat v derivační organizaci slovníkových hesel v němčině (řídící část slovníku) a v přiřazování odpovídajících derivátů v češtině (podřízená část slovníku). V každém hesle budou uvedeny - kromě základového slovesa a příslušného valenčního rámce - valenční rámce deverbálních derivátů patřících do různých slovních druhů.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info