Informace o projektu

Delikty z pohledu mezinárodního práva soukromého

Kód projektu
GP407/08/P624
Období řešení
3/2008 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta
Klíčová slova
evropský justiční prostor, unifikace, harmonizace, delikt, mimosmluvní závazek, pravomoc, nařízení, směrnice, volba práva, unfair competition
Logo poskytovatele

Mezinárodní právo soukromé patřilo donedávna mezi statické právní disciplíny. V souvislosti se zvyšující se globalizací a začleněním České republiky do Evropských společenství narůstá význam tohoto právního odvětví a v komunitárním rámci se zvyšuje počet právních aktů do něj spadajících. Grantový projekt je zaměřen na
řešení kolizních, procesních a také hmotněprávních otázek deliktního jednání. Svým zaměřením si projekt klade za cíl zpracovat oblast dosud českou právní teorií opomíjenou a neprobádanou. Cílem projektu je provedení kompletní analýzy stávajících a připravovaných právních aktů unifikujících deliktní právo kolizní a procesní (ve smyslu pravomoci soudů řešit deliktní jednání s mezinárodním prvkem), a to jak národních, tak komunitárních i mezinárodních. Na základě analýzy jednotlivých právních aktů a judikatury budou formulována stanoviska hodnotící jejich vzájemnou komplementaritu či naopak upozornění na disproporce jednotlivých úprav (zejména kolizní a procesní) a zpracována doporučení pro praxi (podnikatelskou, soudcovskou a případně legislativní).

Publikace

2012

2011

2010

2009

Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info