Informace o projektu

Mezibuněčná komunikace zprostředkovaná mezerovými spoji jako cíl endokrinních disruptorů v testikulárních buňkách

Kód projektu
GJ16-10775Y
Období řešení
1/2016 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

V posledních letech se vážně uvažuje o možnosti, že přítomnost environmentálních kontaminantů, tzv.
endokrinních disruptorů, v prostředí je v přímé souvislosti s dokumentovaným poklesem samčí fertility a tato problematika se stává veřejným zájmem a předmětem vědeckého zkoumání. Tento projekt se bude
zabývat detailní rolí mezibuněčné komunikace zprostředkované mezerovými spoji (GJIC) v samčí
reprodukční toxicitě způsobené environmentálně relevantními endokrinními disruptory a jejich směsi. Při
hodnocení aktivity studovaných látek inhibovat GJIC v klíčových testikulárních buňkách a při jejich
vzájemném srovnávání bude vzata do úvahy jejich biokinetika in vitro. Zaměříme se také na specifické
molekulární mechanismy vedoucí k inhibici GJIC v testikulárních buňkách. Dále se budeme zabývat
kombinací výsledků inhibice GJIC s dalšími důležitými mechanismy působení, jako jsou buněčná
proliferace a přežití a ovlivnění hlavních funkcí testikulárních buněk. Očekávané výsledky napomohou
objasnit zdravotní rizika endokrinních disruptorů zaměřením na roli mezibuněčné komunikace.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info