Informace o projektu

Makroekologická studie biodiverzity velkých měst: druhová bohatost, invaze a biotická homogenizace na příkladu dvou taxonomických skupin

Kód projektu
IAA601630803
Období řešení
1/2008 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Akademie věd ČR
Fakulta/Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
Zavlečené druhy, střední Evropa, velkoměsto, antropogenní stnaoviště, měkkýši, cévnaté rostliny

Projekt se zabývá biodiverzitou velkých středoevropských měst. Pomocí standardizovaných protokolů sběru dat budou ve vybraných antropogenních biotopech a vybraných městech, reprezentujících různé makroklimatické a socioekonomické oblasti střední Evropy, studovány dvě modelové taxonomické skupiny: cévnaté rostliny a terestričtí plži. Na těchto organismech budou řešeny čtyři hlavní okruhy otázek: (1) Jak závisí šíření nepůvodních druhů na makroklimatu různých částí střední Evropy a na různých typech městských biotopů? (2) Působí městské prostředí negativně nebo pozitivně na diverzitu původních druhů aa na celkovou druhovou bohatost vybraných taxonomických skupin? (3) Způsobuje urbanizace biotickou homogenizaci městských biotopů, a pokud ano, projevuje se homogenizace na úrovni druhů i na úrovni druhových vlastností? Které biotopy a které skupiny druhů jsou homogenizací nejvíce postiženy? (4) Jsou trendy v diverzitě městských biotopů konzistentní v různých taxonomických skupinách?

Publikace

2013

Diversity and biotic homogenization of urban land-snail faunas in relation to habitat types and macroclimate in 32 Central European cities

HORSÁK Michal LOSOSOVÁ Zdeňka — ČEJKA Tomáš — JUŘIČKOVÁ Lucie — CHYTRÝ Milan

2012

Biotic homogenization of Central European urban floras depends on residence time of alien species and habitat types

LOSOSOVÁ Zdeňka CHYTRÝ Milan TICHÝ Lubomír DANIHELKA Jiří — FAJMON Karel — HÁJEK Ondřej KINTROVÁ Kateřina — LÁNÍKOVÁ Deana — OTÝPKOVÁ Zdenka — ŘEHOŘEK Vladimír

Native and alien floras in urban habitats: a comparison across 32 cities of central Europe

LOSOSOVÁ Zdeňka CHYTRÝ Milan TICHÝ Lubomír DANIHELKA Jiří — FAJMON Karel — HÁJEK Ondřej KINTROVÁ Kateřina — KÜHN Ingolf — LÁNÍKOVÁ Deana — OTÝPKOVÁ Zdenka — ŘEHOŘEK Vladimír

2011

Diversity of Central European urban biota: effects of human-made habitat types on plants and land snails

LOSOSOVÁ Zdeňka HORSÁK Michal CHYTRÝ Milan — ČEJKA Tomáš — DANIHELKA Jiří — FAJMON Karel — HÁJEK Ondřej — JUŘIČKOVÁ Lucie — KINTROVÁ Kateřina — LÁNÍKOVÁ Deana — OTÝPKOVÁ Zdenka — ŘEHOŘEK Vladimír TICHÝ Lubomír

2010

Differences in trait compositions between rocky natural and artificial habitats

LOSOSOVÁ Zdeňka — LÁNÍKOVÁ Deana

2009

Diverzita květeny středoevropských velkoměst

LOSOSOVÁ Zdeňka DANIHELKA Jiří — OTÝPKOVÁ Zdenka — LÁNÍKOVÁ Deana

Neofyty na zdech v České republice

LÁNÍKOVÁ Deana

Occurrence of Lucilla scintilla (R. T. Lowe, 1852) and Lucilla singleyana (Pilsbry, 1890) in the Czech and Slovak Republics - with remarks how to distinguish these two non-native minute snails

HORSÁK Michal — ŠTEFFEK Josef — ČEJKA Tomáš — LOŽEK Vojen — JUŘIČKOVÁ Lucie

Patterns of land snail diversity over a gradient of habitat degradation: a comparison of three Czech cities

HORSÁK Michal — JUŘIČKOVÁ Lucie — KINTROVÁ Kateřina HÁJEK Ondřej

Rocks and walls: natural versus secondary habitats

LÁNÍKOVÁ Deana — LOSOSOVÁ Zdeňka

Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info