Informace o projektu

Aktivita acidofilních bakterií oxidujících síru za aerobních a anaerobních podmínek

Kód projektu
GA525/08/0697
Období řešení
1/2008 - 5/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta/Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
bakterie oxidující sirné látky, kyselé důlní vody, sulfidové odpady
Logo poskytovatele

Návrh projektu je založena na studiu aktivity bakterií oxidujících sirné látky na kyselinu sírovou za účelem získání nových výsledků o parametrech procesu vyúsťujícího v okyselování prostředí sulfidových odpadů a odstavených dolů. Důlní izolát Acidithiobacillus ferrooxidans bude modelovou bakterií ve studiu oxidace síry. Pro získání energetického profilu buněk bude aplikována metoda určení ATP ve vztahu k růstu a oxidaci síry a hodnocení aktuálního metabolického potenciálu bakterií k tvorbě kyseliny sírové. Dále budou aerobní bakterie adaptovány na anaerobní oxidaci síry, zřejmý významný proces v sulfidových odpadech, a studovány parametry procesu za různého fyziologického stavu bakterií. Analýza proteomu aerobních a anaerobních buněk sleduje poznání charakteristických proteinů tvořících se při oxidaci síry a přechodu buňky na metabolismus železa, což poskytne komplexní pohled na regulaci oxidačního metabolismu. Projekt přispěje ke studiu fysiologie sirných bakterií ve vztahu k jejich úloze v životním prostředí.

Publikace

2013

Cellular ATP and biomass of attached and planktonic sulfur-oxidizing Acidithiobacillus ferrooxidans

PAKOSTOVÁ Eva — MANDL Martin — TUOVINEN Olli H

Cellular ATP changes in Acidithiobacillus ferrooxidans cultures oxidizing ferrous iron and elemental sulfur

PAKOSTOVÁ Eva — MANDL Martin — OMESOVÁ POKORNÁ Blanka — DIVÍŠKOVÁ Eva — LOJEK Antonín

Cellular ATP of iron-and sulfur-oxidizing bacteria as an indicator of cell energetics and growth

PAKOSTOVÁ Eva — MANDL Martin — OMESOVÁ POKORNÁ Blanka

Differences in cellular ATP levels in Acidithiobacillus ferrooxidans oxidizing ferrous iron and elemental sulfur

PAKOSTOVÁ Eva — MANDL Martin

Ferrous iron oxidation by sulfur-oxidizing Acidithiobacillus ferrooxidans and analysis of the process at the levels of transcription and protein synthesis

KUČERA Jiří BOUCHAL Pavel LOCHMAN Jan POTĚŠIL David JANICZEK Oldřich ZDRÁHAL Zbyněk MANDL Martin

2012

ATP assay for monitoring metabolic activity of acidophilic bacteria

PAKOSTOVÁ Eva — MANDL Martin — OMESOVÁ POKORNÁ Blanka — DIVÍŠKOVÁ Eva

ATP measurements in acidophilic bacteria oxidizing iron(II) and elemental sulfur

PAKOSTOVÁ Eva — MANDL Martin — OMESOVÁ POKORNÁ Blanka

Kinetics of anaerobic elemental sulfur oxidation by ferric iron in Acidithiobacillus ferrooxidans and protein identification by comparative 2-DE-MS/MS

KUČERA Jiří BOUCHAL Pavel — ČERNÁ Hana — POTĚŠIL David JANICZEK Oldřich ZDRÁHAL Zbyněk MANDL Martin

Reaction modelling of anaerobic elemental sulfur oxidation in biomining bacteria

KUČERA Jiří ZEMAN Josef MANDL Martin

Stoichiometry of bacterial anaerobic oxidation of elemental sulfur by ferric iron

KUČERA Jiří ZEMAN Josef MANDL Martin — ČERNÁ Hana

Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info