Informace o projektu

Inovace výukových materiálů pro výuku humánní osteologie

Kód projektu
MUNI/FR/1445/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Při hodnocení kosterních pozůstatků je kromě znalosti morfologie lidského skeletu nezbytná také schopnost odlišit anatomické variety od patologických změn či tafonomického poškození kostí. V rámci již existující virtuální učebnice byly vytvořeny digitální 3D modely představující normativní morfologii kostí a cílem tohoto projektu je doplnění učebních materiálů o texturované modely ilustrující variety, změny a poškození kostí (se zařazením do výuky) a vytvoření anglické verze učebnice.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info