Informace o projektu

Zkvalitnění výuky předmětu "Academic Writing" (AW)

Kód projektu
MUNI/FR/1612/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Projekt je zaměřen na zkvalitnění výuky "Academic Writing" určeného primárně pro studenty doktorského studia. Hlavním obsahem předmětu je příprava studentů na proces psaní a publikování vědeckých článků. Výuka předmětu bude rozdělena do dvou částí: 1. zefektivní tvůrčího psaní, 2. zpětná vazba na vlastní návrh odborného článku, včetně návrhu periodika pro publikování. Podpora projektu bude využita zejména pro angažování zahraničního odborníka z oblasti akademického psaní a metodologie.