Informace o projektu

Vytvorenie predmetu Etická výchova pro neetiky, inovácia predmetov Vybrané etické problémy, Kultura a historie Slovenska (EVKHS)

Kód projektu
MUNI/FR/0970/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Novovytvorený predmet Etická výchova pro neetiky pomôže budúcim pedagógom kvalifikovane integrovať do svojej výuky etickú výchovu, na ktorú sa nemajú možnosť vrámci ich štúdia nikde na MU pripraviť. Predmet umožní študentom porozumieť obsahu EV na ZŠ, zažiť príklad integrácie EV, zakúsiť zahraničný prístup.Súčasťou projektu je i tvorba atraktívnych vzdelávacích materiálov a pomôcok pre nový predmet i pre predmety Kultura a historie Slovenska a pre Vybrané etické problémy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info