Informace o projektu

Vliv tréninkového zatížení na rozložení plantárního tlaku

Kód projektu
MUNI/A/1412/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Analýza plantárního tlaku je využívána ve sportu pro diagnostiku efektu intervence ať už formou specifického tréninku nebo jiného činitele (běžecká obuv, chůze naboso, na podpatcích aj.). Přesná analýza pomocí systémů EMED a PEDAR umožňuje stanovit a měřit změny v kinematice pohybu. S výslednými analýzami se nabízejí mnohé aplikace pro sportovce a jejich trenéry. Jedná se o hledání původu změn, ke kterým dochází před a po tréninkové jednotce, lze hledat příčiny, v jaké míře je výkon sportovce ovlivněn intervenčními činiteli v kontextu dosažení požadovaného výkonu atd. Dalším výstupem může být i stanovení obvyklých norem, porovnáním distribuce tlaku před a po zranění a obecně vlivu specifických příčin na kinematické a dynamické parametry pohybu.

Projekt navazuje na předchozí zkoumání rozložení plantárního tlaku realizované na FSpS u běžné populace, u vybraných skupiny sportovců a hodlá pilotně ověřit další oblasti zkoumání. Jedná se o specifické oblasti, kterou jsou zadané jako diplomové práce s datem obhájení červen 2016. Tři studenti, kteří jsou spoluřešiteli projektu, mají zadaná tato témata:

  • Efekt sprinterského tréninku na dynamiku plantárního tlaku
  • Efekt silového tréninku na dynamiku plantárního tlaku
  • Efekt odrazového tréninku na dynamiku plantárního tlaku

Návrh projektu tematicky koresponduje s výzkumnou oblastí fakulty "Dynamická a kinematická analýza lidského pohybu".