Informace o projektu

Analýza možností podpory rozvojových os jako nástroje zvyšování regionální konkurenceschopnosti - demonstrační studie Jihomoravského kraje (anlyza/osy/jmkraj)

Kód projektu
MUNI/A/0896/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Podstatou navrženého projektu je multikriteriální vyhodnocení kvality rozvojových os (propojujících jednotlivé póly rozvoje včetně přeshraničních propojení metropolí) jako výchozí informace pro tvorbu optimálních strategií podpory zlepšování konkurenční pozice regionů. V tomto kontextu bude řešení projektu teoreticko-metodicky zarámované vytvořenou pracovní teorií integrovaného a udržitelného regionálního rozvoje, vytvořenou na KRES ESF. Konkrétním základem řešení bude hodnocení podnikatelské a residenční atraktivity, odrážející relevantní primární (podnikatelsky orientované) i sekundární (sociálně orientované) preference potenciálních investorů. Strategicky významným výstupem projektu pak bude konceptualizace dlouhodobé strategie podpory, reflektující zákonitosti vývojové a hierarchické diferenciace území, provedené na demonstrativním příkladu Jihomoravského kraje.

Publikace

Počet publikací: 9


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info