Informace o projektu

Algebraické metody v geometrii a topologii

Kód projektu
GA201/08/0397
Období řešení
1/2008 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
diferenciální operátor, grafový komplex, Cartanova konexe, parabolická geometrie
Spolupracující organizace
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Odpovědná osoba prof. RNDr. Vladimír Souček, DrSc.
Matematický ústav AV ČR, v.v.i.
Odpovědná osoba RNDr. Martin Markl, DrSc.
Univerzita Karlova v Praze
Logo poskytovatele

Záměrem projektu je rozvinout spolupráci matematiků pracujících v různých, avšak spolu úzce provázaných oborech (algebra, topologie, diferenciální geometrie) s důrazem na syntetizující tendence moderní matematiky. Konkrétněji se jedná zejména o tyto oblasti.
(1) Aplikace grafových komplexů na invariantní diferenciální operátory se zvláštním zřetelem na Riemannovu a symplektickou geometrii.
(2) Výzkum Cartanových konexí a parabolických geometrií.
(3) Popis algeber synetrií diferenciálních operátorů a konstrukce operátorů speciálních typů.
(4) Studium otázek souvisejících s klasifikací reálných nadploch v CR-geometrii.
(5) Konstrukce vícerozměrných verzí Dolbeautova komplexu jako rezolvent Diracova operátoru několika proměnných.
(6) Aplikace homotopických metod na studium formálních řešení diferenciálních relací.
(7) Studium forem na nízkorozměrných varietách a indukovaných G-struktur.

Publikace

2017

2013

2012

2011

2010

2009

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info