Informace o projektu

MALDI-MS v taxonomii prokaryot - inovace výuky mikrobiologie

Kód projektu
FRVS/1918/2008
Období řešení
1/2008 - 12/2008
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Cílem projektu je inovace výuky Taxonomie prokaryot zavedením aktuální metody klasifikace bakterií na základě celobuněčného MALDI-MS profilu. Metoda matrix-assisted laser desorption/ionization time of flight (MALDI-TOF) hmotnostní spektrometrie je analytická technika s velmi širokým potenciálem využití v biologii a medicíně. MALDI-MS metodaa je založena na získání charakteristických fingerprintů, především bakteriálního proteomu, které mohou být následně využity k identifikaci a typizaci bakterií i archaeí. V taxonomii bakterií je ceněna především pro rychlost a jednoduchost přípravy vzorku, malý objem vzorku nutný pro analýzu a diferenciaci až na úroveň kmene. Zavedení této aktuální techniky do odborné přípravy studentů zaměřených na mikrobiologii se zvýší kvalita výuky těchto studentů a jejich připravenost na požadavky moderní diagnostické praxe.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info