Informace o projektu

Adjustace specifických procesních otázek a koncepce trestního řízení (Adjustace II)

Kód projektu
MUNI/A/1288/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Předkládaný návrh projektu specifického výzkumu navazuje na letošní projekt MUNI/A/1264/2014 Adjustace trestního řízení specifické kriminalitě. V rámci řešení řečeného projektu byla zjištěna řada poznatků, vztahujících se k adjustaci trestního řízení, které nenáleží specifickům vyšetřované kriminality, ale spočívají spíše v otázce vymezení základních institutů trestního práva procesního a jejich praktické použitelnosti. Vzhledem k zaměření řečeného projektu byly tyto otázky v jeho výstupech řešeny spíše okrajově. Jejich podrobná analýza si vyžaduje prostor a instrumentarium plnohodnotného samostatného projektu specifického výzkumu a dle závěrů řešitelů si jej i zasluhuje.
Cílem nyní předkládaného projektu je tedy analyzovat ty otázky adjustace trestního řízení, které vyplývají z povahy a podstaty institutů současné koncepce trestního řízení, které se neváží ke specifickým druhům kriminality, ale možnosti jejich využití jsou obecnější.

Publikace

Počet publikací: 20


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info