Informace o projektu

II. pilíř - pracoviště 110212

Kód projektu
MUNI/11/II.pilir/2016
Období řešení
4/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Využití CAR-T cells u hematoonkologických onemocnění: V průběhu projektu CAR-T lymfocytů budeme syntetizovat a klonovat vektory kódující chimérické antigenní receptory proti antigenu CD19, eventuálně dalším vhodným antigenům. Tyto vektory budou lentivirovou infekcí vloženy do buněčných linií a primárních buněk a jejich exprese, funkčnost a aktivita monitorována různými biochemickými metodami. Aktivita takto generovaných CAR-T lymfocytů a jejich perzistence budou ověřeny také in vivo na myších modelech. Všechny tyto testy budou zahrnovat finančně relativně náročné metody, jejichž výsledky ve svém souhrnu povedou k ověření funkčnosti konečného CAR-T produktu.
Vytvoření a charakterizace modelu mikroprostředí kostní dřeně : 3D model se skládá z kompozitního nosiče a více typů buněk - podpůrných stromálních buněk a CLL buněk. Výzkum zahrnuje vývoj kultivačních podmínek pro kokultivaci buněk v 3D nosičích, růstové a diferenciační charakteristiky buněk, molekulární interakce mezi buňkami a nosičem a mezi buňkami vzájemně, morfologické charakteristiky buněk atd.