Informace o projektu

Netradiční logiky

Kód projektu
SOC/0768/2015
Období řešení
9/2015 - 2/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Cílem práce je sepsání středoškolsky srozumitelného úvodu do problematiky různých logik (např. temporální, intuicionistické, fuzzy,...), vzájemně je porovnat a ukázat, v čem jsou zajímavé a užitečné. V případě zájmu je možné se na nějakou z logik zaměřit podrobněji, eventuálně zkoumat souvislosti s algebraickými strukturami. Práce bude teoretického charakteru, ale bude doplněna řadou konkrétních příkladů a ilustrací, stejně jako motivačními poznámkami.