Informace o projektu

Společenská problematika v díle Petera Härtlinga pro děti a mládež

Kód projektu
MUNI/41/010/2008
Období řešení
1/2008 - 12/2008
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
Peter Härtling, dětská literatura, obrat v dětské literatuře v 70. letech 20. století, sociálně-kritická problematika, outsiderství v literatuře pro děti a mládež, smrt jako téma v literatuře pro děti a mládež, problematika rozdílů mezi generacemi v liter

Název projektu koresponduje s názvem mojí diplomové práce. Pro tu se mi v České republice špatně shání jak primární, tak sekundární literatura. Rád bych proto navázal na svůj dvouměsíční pobyt v Lipsku v rámci stipendií Hertie-Stiftung (www.ghst.de) ze srpna – října minulého roku, a to týdenním pobytem v tomto městě, resp. v Německé národní knihovně, která zde také sídlí a ve které jsem prováděl svou praxi. Rád bych využil dobrých vztahů, které se mi zde podařilo navázat, stejně jako bych rád využil bohatý archiv knihovny.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info