Informace o projektu

Nekomutativní počítání, permutace a jejich aplikace

Kód projektu
SOC/1306/2016
Období řešení
9/2016 - 2/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Student sepíše práci, ve které pojedná o množině permutací, představí jejich skládání a ukáže aplikace.

My známe permutace zejména z kombinatoriky jako uspořádanou n-tici z n prvků. My se na pojem permutace podíváme malinko jinak (ačkoliv velmi blízce) a budeme definovat operaci na množině permutací.

Dále je možné ukázat různé aplikace. Tou může být například hlavolam Loydova patnáctka, se kterou se všichni již setkali, jen ji možná neznáme pod tímto názvem a nevidíme souvislost s matematikou. Dalšími možnými aplikacemi mohou být úlohy z kombinatoriky, případně Rubikova kostka a různé symetrie útvarů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info