Informace o projektu

Současné a historické změny na horských rašeliništích Sudet

Kód projektu
GA206/08/0389
Období řešení
1/2008 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta/Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
x
Spolupracující organizace
Botanický ústav AV ČR, v.v.i.
Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci
Univerzita Palackého v Olomouci
Logo poskytovatele

Správné vyhodnocení změn na vrchovištích, vyvolaných lidskou činností, vyžaduje nejen většinou prováděné krátkodobé fertilizační experimenty, ale rovněž výzkum dlouhodobých a střednědobých změn. Souběžný výzkum několika taxomomických skupin je rovněž užitečným přístupem. Tento projekt, realizovaný ve dvou sudetských pohořích lišících se stupněm depoziční zátěže (Jizerské hory, Jeseníky), zahrnuje pokračování a vyhodnocení 20-letého monitoringu chemismu vody a vegetace v síti 59 trvalých ploch, analýzu živin v rašelinících, měření půdní vlhkosti a rychlosti dekompozice, analýzu diverzity různých organismů (vyšší rostliny, řasy, houby, krytenky) vzhledem k aktuálnímu a dlouhodobému chemismu vody, testování konceptu paleo- a neorefugií se zahrnutím všech ostrovních biotopů v jednom území a paleoekologický výzkum v méně prozkoumaných Jeseníkách, který bude zahrnovat jak studovaná vrchoviště, tak i ostatní rašeliniště,aby bylo možné rekonstruovat vývoj vegetace, rozšíření vrchovišť a

Publikace

2015

Decomposition patterns, nutrient availability, species identities and vegetation changes in central-European summit bogs

JIROUŠEK Martin — TŮMA Ivan — ZÁHORA Jaroslav — HOLUB Petr — KINTROVÁ Kateřina HÁJEK Michal

2014

Botanický průzkum Hrabětického lesa

ROZBROJOVÁ Zdenka — TÁBORSKÁ Markéta

Holocene history and environmental reconstruction of a Hercynian mire and surrounding mountain landscape based on multiple proxies

DUDOVÁ Lydie HÁJKOVÁ Petra — OPRAVILOVÁ Věra — HÁJEK Michal

Small ones and big ones: cross-taxon congruence reflects organism body size in ombrotrophic bogs

HÁJEK Michal POULÍČKOVÁ Aloisie — VAŠUTOVÁ Martina — SYROVÁTKA Vít JIROUŠEK Martin — ŠTĚPÁNKOVÁ Jana — OPRAVILOVÁ Věra — HÁJKOVÁ Petra

2013

Do we need soil moisture measurements in the vegetation–environment studies in wetlands?

HÁJEK Michal HÁJKOVÁ Petra — KOČÍ Martin — JIROUŠEK Martin MIKULÁŠKOVÁ Eva KINTROVÁ Kateřina

Long-term and contemporary environmental conditions as determinants of the species composition of bog organisms

JIROUŠEK Martin POULÍČKOVÁ Aloisie KINTROVÁ Kateřina — OPRAVILOVÁ Věra — HÁJKOVÁ Petra — RYBNÍČEK Kamil — KOČÍ Martin — BERGOVÁ Klára — HNILICA Radek — MIKULÁŠKOVÁ Eva — KRÁLOVÁ Štěpánka — HÁJEK Michal

Mechorosty mokřadních biotopů na vybraných lučních enklávách Krkonoš

MIKULÁŠKOVÁ Eva JIROUŠEK Martin PROCHÁZKOVÁ Jana TÁBORSKÁ Markéta

Společenstva mechorostů na horských prameništích Hrubého Jeseníku a hlavní ekologické faktory, které je ovlivňují

TÁBORSKÁ Markéta

Tracing decadal environmental change in ombrotrophic bogs using diatoms from herbarium collections and transfer functions

POULÍČKOVÁ Aloisie — HÁJKOVÁ Petra KINTROVÁ Kateřina — BAŤKOVÁ Romana — CZUDKOVÁ Markéta — HÁJEK Michal

2012

Differences in decomposition among Sphagnum species in high N polluted summit bogs in the Czech Republic

JIROUŠEK Martin — TŮMA Ivan — ZÁHORA Jaroslav — HÁJEK Michal — HOLUB Petr — KINTROVÁ Kateřina

Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info