Informace o projektu

Podpora zdravého životního stylu a prevence kouření u dětí ZŠ a MŠ

Kód projektu
DAR-2055-oZ-2016
Období řešení
9/2016 - 9/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ostatní - tuzemské
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Primárně preventivní program Normální je nekouřit podporuje zdravý životní styl, především prevenci kuřáctví u dětí primárního stupně. Program je možné využít ke splnění výchovných cílů vedoucích děti k postupnému převzetí zodpovědnosti za své zdraví, utváření dovedností potřebných pro život a kompetencí k udržení a podpoře zdravého životního stylu. Je vhodné jej implementovat do školního kurikula, zvláště do minimálního preventivního programu, který si škola vytváří nově pro každý školní rok i do školního vzdělávacího programu. Program podporuje primární onkologickou prevenci, kadiovaskulární prevenci a drogovou prevenci na základních školách.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info