Informace o projektu

Funkční a biochemická analýza extracelulárních váčků z ascitů pacientek s karcinomem vaječníku

Kód projektu
GJ17-11776Y
Období řešení
1/2017 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Rakovina vaječníků patří mezi onemocnění s nejvyšší mortalitou, což je způsobeno především pozdní diagnózou a velmi častým vznikem chemorezistence. Ascites, jako nedílná součást tohoto onemocnění, vytváří složité mikroprostředí nádoru. Dle našich prozatímních výsledků dochází při opůsobení buněk nádorů vaječníku ascitickou tekutinou k rozvoji vlastností charakteristických pro (nádorové) kmenové buňky a zároveň se zvyšuje i jejich migratorní a invazivní schopnost. Sledované efekty se sníží nebo zcela zmizí, pokud z ascitické tekutiny nejdříve odstraníme extracelulární váčky (exosomy a mikrovesikuly). Proto budeme zevrubně studovat složení a funkční vlastnosti těchto váčků i to, které signální dráhy (pilotní data ukazují roli signální dráhy Wnt) se na navození maligního chování buněk podílejí, a jaký to má význam pro prognózu pacientek. Výsledky tohoto výzkumu výrazně rozšíří naše znalosti o molekulárních mechanismech, kterými přítomnost ascitu přispívá k rozvoji ovariálního karcinomu, což je základním předpokladem pro zvýšení úspěšnosti léčby tohoto závažného onemocnění v budoucnu.

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info