Informace o projektu

Asymptotická teorie obyčejných diferenciálních rovnic celočíselných a neceločíselných řádů a jejich numerických diskretizací

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA17-03224S
Období řešení
1/2017 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Vysoké učení technické v Brně

Projekt se zabývá asymptotickým chováním řešení obyčejných, zpožděných a neutrálních diferenciálních rovnic, včetně rovnic neceločíselných řádů. Výzkum je zaměřen zejména na problematiku asymptotiky, oscilace a stability řešení, existenci skoroperiodických řešení, na otázky spojené s okrajovými úlohami na neohraničených intervalech a numerickými diskretizacemi. Spolu s rozvojem asymptotické teorie obyčejných diferenciálních rovnic očekáváme hlavní přínos projektu ve vyšetřování uvedených asymptotických vlastností i pro rovnice neceločíselných řádů, které představují novou a dynamicky se rozvíjející výzkumnou oblast s velkým aplikačním potenciálem. Tento typ rovnic vykazuje zajímavé vlastnosti, které umožňují, kromě jiného, objasnit odlišnosti asymptotického chování řešení obyčejných diferenciálních rovnic v závislosti na měnícím se řádu rovnice. Důležitou součástí návrhu projektu je i analýza stability vybraných numerických metod pro zpožděné diferenciální rovnice celočíselných a neceločíselných řádů.

Publikace

Počet publikací: 20


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info