Informace o projektu
Fyzikální aktivace povrchu keramických částic jako nástroj pro zlepšení vlastností jemnozrnné pokročilé keramiky (KeramAktiv)

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA17-05620S
Období řešení
1/2017 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Vysoké učení technické v Brně

Naše předchozí experimentální výsledky ukázaly, že plazmová aktivace keramických prášků má pozitivní vliv na výsledný keramický produkt, zejména při využití mokrých tvarovacích metod pro submikronové prášky. Dosud však není znám nejen vlastní mechanizmus tohoto zlepšení, ale ani jednotlivý účinek klíčových nositelů plazmové úpravy. Výzkumný plán projektu navrhuje systematickou analýzu vlivu jednotlivých činitelů plazmové aktivace (elektrony, radikály, UV radiace, šokové teplo, …) na technologii keramických materiálů, jež zahrnuje přípravu objemové a vrstevnaté jemnozrnné keramiky. Klíčové faktory ovlivňující keramickou technologii budou zjišťovány hledáním korelace mezi cíleně vnesenými změnami na povrchu částic a vlastnostmi výsledného keramického produktu. Plán obsahuje také pokus o diagnostiku fyzikálně aktivovaného rozhraní tuhá fáze/ kapalina.

Publikace

Počet publikací: 18


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info