Informace o projektu

Výzkum metod a vývoj informačního systému pro optimalizaci hodnotových toků a plánování výroby

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0001370
Období řešení
10/2015 - 9/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
dataPartner s.r.o.
DTO CZ, s.r.o.

Projekt je zaměřen na výzkum a implementaci pokročilého simulačního modelu chování výrobních procesů ve výrobních podnicích. Výstupy projektu budou sloužit pro interaktivní optimalizaci výrobních struktur a výrobních plánů, ale projeví se i v oblasti vlastní produkce výrobků.
Za dofinancování projektu odpovídá v souladu se smlouvou o budoucí spolupráci Přírodovědecká fakulta MU.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info