Informace o projektu

Environmental Participation in Comparative Perspective (PARCOM)

Kód projektu
7F16029
Období řešení
2/2017 - 4/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Spolupracující organizace
Telemark University College
Odpovědná osoba Per Ingvar Haukeland
Odpovědná osoba Per Ingvar Haukeland
Logo poskytovatele

Projekt reaguje na zvětšující se potřebu prohloubit partnerství mezi Masarykovou univerzitou v Brně a Høgskolen i Telemark v oblasti výzkumu a výuky. V návaznosti na dosavadní dlouhodobé partnerství v programu Erasmus + budeme diskutovat a rozvíjet výzkumnou spolupráci v tématu zapojení veřejnosti do ochrany přírody. Účast veřejnosti na rozhodování o životním prostředí je stále kontroverzní a nerozvinutá, a to v České republice i Norsku. Podkladový výzkum nicméně zpracovávají obě do projektu zapojené strany. Výsledky výzkumu Per Ingvar Haukelanda ohledně východoevropských zemí budou srovnané s výstupy českého výzkumného týmu zastoupeného Janem Skalíkem. V rámci projektu výzkum účasti místních komunit zakotvený v teoriích environmentální etiky. Jelikož informované názory a diskuse jsou zásadní pro legitimizaci výsledků účasti veřejnosti, oba týmy zároveň pracují na postupech v oblasti interpretace kulturního a environmentálního dědictví a hodnocení environmentálního vzdělávání. Zkušený evaluátor doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D. tak bude dohlížet a vést plánování pro budoucí výzkum a připraví strategii výzev, do nichž se budou projektové strany snažit zapojit v podobě výzkumného konsorcia, včetně výzev programu Horizont 2020.
Projekt zahrnuje akademické mobility do Norska (i3-1) a akademické mobility do České republiky (i3-3). Během těchto návštěv proběhnou dva semináře pro akademické publikum (i4-1, i4-2) a kulatý stůl (i4-3). Rovněž budou revidované další aktuální možnosti spolupráce mezi oběma interdisciplinárníma pracovišti. Výstupy projektu budou podpořené vydáním akademické popularizační publikace s výběrem relevantních textů (i5-1) a překladem studijních a výzkumných materiálů (i5-2). Výsledky projektu budou sdílené s veřejností a zaměstnanci zainteresovaných pracovišť při samostatném prezentaci (i4-3).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info