Informace o projektu

Hranice odškodňovacího nároku v soukromoprávním vymáhání kartelového práva

Kód projektu
MUNI/C/1660/2016
Období řešení
2/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Diplomová práce se bude týkat relativně nového konceptu v evropském soutěžně-právním prostředí, a to tzv. umbrella pricing, čili efektu cenového deštníku. Vzhledem k relativně málo obsáhlé literatuře na toto téma bude diplomová práce představovat jedinečnou souhrnnou analýzu možného využití tohoto konceptu v evropském právním prostředí. Pro nedostatek evropské judikatury bude čerpáno také z amerických zdrojů. Pokud už se dosavadní evropská literatura zaměřuje na tento koncept, činí tak pouze s ohledem na možný vznik umbrella pricing u trhů narušených kartelovými dohodami. Což však doposud nebylo vůbec řešeno, je otázka působení umbrella pricing na trhu, kde dochází ke zneužití dominance. Pro takovou analýzu bude třeba syntéza velkého množství zdrojů. Výstupem diplomové práce bude závěr o aplikovatelnosti žalob na náhradu škody způsobené efektem cenového deštníku podle evropského práva.