Informace o projektu

Podpora rozvoje celoživotního vzdělávání a souvisejících aktivit v Univerzitním centru Telč

Kód projektu
ROZV/01/2017
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Rektorát

Jednou z vizí Masarykovy univerzity je, že v roce 2020 bude strategickým partnerem pro představitele všech stupňů vzdělávacího systému, výzkumné instituce, subjekty komerční a veřejné sféry, zdravotnické i zájmové organizace a aktivním účastníkem v rozvoji kulturního, uměleckého a sportovního života v regionu. Masarykova univerzita působí nejen v Jihomoravském regionu, ale i v Kraji Vysočina, kde má své Univerzitní centrum Telč.
V návaznosti na Dlouhodobý záměr MU a plán jeho realizace, je důležité mít za zřeteli rozvoj celoživotního vzdělávání a podporovat následující priority: obohacení spektra nabídky programů celoživotního vzdělávání o interdisciplinární programy reflektující trendy na trhu práce, saturace potřeby celoživotního učení u širokého spektra profesních skupin, internacionalizace v celoživotním vzdělávání prostřednictvím aktivní participace zahraničních akademických pracovníků.