Informace o projektu

Zážitková pedagogika (Záped)

Kód projektu
MUNI/51/05/2017
Období řešení
4/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Zážitková pedagogika je jedním z moderních přístupů ke vzdělávání v současnosti. Zahrnuje učení v důsledku vlastního jednání a hledání netradičních řešení. Předností zážitkového vzdělávání je rozvíjení aktivního jednání, lepší vytváření neformálních vztahů a především intenzivní učení z prožitků namísto pouhého shromažďování informací. Hlavním záměrem projektu je vytvořit těsnější vazby mezi teoretickou výukou předmětu a praktickými zkušenostmi ve spolupráci s kolegy, kteří se dlouhodobě v praxi zážitkovou pedagogikou zabývají a navázání spolupráce s neziskovými organizacemi (domovy pro seniory) v rámci působení studentů v domovech pro seniory.