Informace o projektu

Inspirující odkaz díla Václava Radimského v tvorbě posluchačů Univerzity třetího věku (OdVaR)

Kód projektu
MK-S 7812/2017 - ORNK
Období řešení
5/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo kultury ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Rektorát

V roce 2017 uplyne 150 let od narození slavného českého malíře, krajináře, představitele českého impresionismu přelomu 19. a 20. století Václava Jana Emanuela Radimského. Na jeho počest pořádá Univerzita třetího věku Masarykovy univerzity výstavu fotografií a kreseb. Radimský studoval krajinomalbu i ve Francii, kde jej formovala spolupráce s Monetem či Pissarrem. Jeho tvorba je inspiračním zdrojem pro účastníky U3V a zobrazuje se v malbách a fotografiích krajinného detailu, parku, studiích vody apod.