Informace o projektu

MIaS: prechod z Lucene na ElasticSearch (MIaS: Lucene to ElasticSearch)

Kód projektu
MUNI/33/10/2017
Období řešení
12/2017 - 5/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky

MIaS je open-source nástroj pre indexovanie a vyhľadávanie matematiky v dokumentoch. Je založený na vyhľadávacom systéme Apache Lucene, nad ktorým implementuje vlastnú podobu indexácie, normalizáciu formúl a tým výrazne zvyšuje výkonnosť indexovania i vyhľadávania. Nedostatkom je však fakt, že nejde o distribuovaný systém. Cieľom projektu je prechod z Apache Lucene na ElasticSearch, distribuovaný systém schopný vysokej dostupnosti a škálovateľnosti.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info