Informace o projektu
Základní a aplikovaný výzkum kraniofaciálního komplexu člověka

Kód projektu
MUNI/A/1198/2017
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Projekt specifického výzkumu bude zaměřený na studium ontogenetických trajektorií a vývojových souvislostí měkkých a tvrdých tkání obličeje (kosti, zuby) a jejich interakce s faktory vnějšího a vnitřního prostředí. S využitím již dříve vytvořených metodických postupů (SW Fidentis Analyst, A.R.T.) si projekt klade za cíl prohloubit současné znalosti o variabilitě morfologických znaků obličeje na úrovni intra-individuální, inter-individuální a vnitropopulační. Část projektu bude zaměřena na praktickou implementaci získaných poznatků pro účely identifikace a profilování neznámých osob (včetně kosterních nálezů) v soudním lékařství a forenzní antropologii (určení pohlaví, odhad zubního a kosterního věku), na predikci růstových a vývojových změn ve stomatologii a traumatologii (plánování operací) a uplatnění poznatků v herní a zábavním průmyslu (aproximace vnější podoby, predikce věkových změn, automatické generování obličejů apod.).

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info