Informace o projektu

Inovace předmětu „G5961 Izotopová geochemie“ formou vytvoření moderního výukového materiálu (Izotopová geochemie)

Kód projektu
MUNI/FR/0986/2017
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Cílem projektu je zlepšit kvalitu výuky a zajistit dlouhodobou udržitelnost nově zavedeného předmětu „G5961 Izotopová geochemie“ (vyučován od podzimního semestru 2017/2018) formou vytvoření uceleného výukového materiálu (skriptum), který bude reflektovat současné zahraniční trendy na poli výzkumu neradiogenních a radiogenních izotopů využívaných k řešení variabilních petrogenetických procesů v rámci studijního programu Geologie. Výstupem projektu bude vytvoření a vydání výukového skripta.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info