Informace o projektu

Konference Fantastika a mýtus v antropocénu (FMA2018)

Kód projektu
JMK053573/ORR
Období řešení
9/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Jihomoravský kraj
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Fantastika a mýtus v antropocénu je mezinárodní mezioborová vědecká konference pořádaná Ústavem české literatury a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Moravskou zemskou knihovnou ve dnech 3. až 5. října 2018. Jednacími jazyky jsou angličtina a čeština.
Cílem konference je prozkoumat měnící se funkce mýtu a fantastiky v současném světě, analyzovat, zda a jak reagují na šířící se diskuzi o důsledcích lidského vlivu na životní prostředí, a zhodnotit, nakolik mohou přispívat k přehodnocení konceptu lidství a postavení lidstva v rámci biosféry.
Konferenci otevřou dva významní odborníci: profesor Brian Attebery (Idaho State University) a profesor Marek Oziewicz (University of Minnesota), na které navážou příspěvky dalších asi šedesáti řečníků. Součástí programu bude studentská konference přístupná vysokoškolským i středoškolským studentům. Odborný program doprovodí autorská čtení, literární čtení studentů ÚČLK FF MU, komentovaná prohlídka Brna a další.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info