Informace o projektu

Modifikace finského vzdělávacího programu Towards Successful Seniority na základě aktuálních potřeb učitelů středních škol (Profesní seniorita)

Logo poskytovatele
Kód projektu
TL02000290
Období řešení
1/2019 - 6/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Spolupracující organizace
Age Management z.s.

Hlavním cílem projektu je na základě aktuálních potřeb cílové skupiny – učitelů ve středním odborném školství v Jihomoravském kraji – modifikovat a následně vědecky ověřit efekt finského vzdělávacího programu Towards Successful Seniority (Směrem k úspěšné profesní senioritě) na optimalizaci pracovní schopnosti a prevenci syndromu vyhoření u učitelů středních škol.

Dílčí cíle projektu:
1) zpřesnění aktuálních potřeb učitelů středních škol v Jihomoravském kraji v oblasti optimalizace pracovní schopnosti a předcházení syndromu vyhoření, jež byly identifikovány v dříve realizovaných výzkumech;
2) na základě teoretických a empirických východisek projektu a analýzy potřeb modifikovat finský vzdělávací program Towards Successful Seniority, aby vedl k optimalizaci pracovní schopnosti a prevenci syndromu vyhoření u učitelů středních škol s cílem předcházet předčasnému odchodu z profese a podpořit výkon učitelské profese až do dosažení důchodového věku; vzdělávací program bude odpovídat aktuálním potřebám učitelů středních škol, při analýze potřeb a modifikaci vzdělávacího programu bude uplatněn multidisciplinární přístup (andragogika, psychologie, pracovní lékařství, aplikovaná kineziologie);
3) vědecky ověřit účinnost modifikovaného multidimenzionálního vzdělávacího programu směrem k možnostem optimalizace pracovní schopnosti a prevenci syndromu vyhoření;
4) vytvořit on-line informační portál/rozcestník pro podporu pracovní schopnosti a prevenci syndromu vyhoření u učitelů středních škol;
5) uspořádat odbornou konferenci tematicky zaměřenou na možnosti optimalizace pracovní schopnosti u učitelů středních škol a související témata.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  8 – Důstojná práce a ekonomický růst

Publikace

Počet publikací: 14


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info