Informace o projektu

Škola jako mnohojazyčný prostor? Prozkoumávání lingvistické reality na českých městských školách (MultiSpace)

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA19-12624S
Období řešení
1/2019 - 6/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Vzhledem k aktuálnímu společenskému a politickému vývoji roste diverzita ve společnosti a mnohojazyčnost se stává realitou. Tento výboj má dopad i na vzdělávání: školy se stávají prostorem, kde se setkávají žáci s různým jazykovým repertoárem. Proto je hlavním cílem projektu je prozkoumat, jak je vnímán, konstituován, realizován a jak je žitý mnohojazyčný sociální prostor školy. Pro operacionalizaci mnohojazyčné reality je užito Lefebvrovy koncepce sociálního prostoru, koncepce jazykového režimu a jazykové identity (ve smyslu uživatelů jazyka). Tento projekt je založen na multimodálním metodologickém přístupu zahrnujícím zkoumání jazykové krajiny, jazykové identity pomocí jazykových portrétů a jazykových situací, ohniskové skupiny a rozhovory (s učiteli, řediteli a rodiči). Bude využito kvalitativních metod analýzy dat (kritická diskursivní analýza, kvalitativní obsahová analýza, kvalitativní analýza dokumentů). Výsledky přispějí k lepšímu porozumění mnohojazyčné reality na českých školách a budou prezentovány v odborných časopisech.

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info