Informace o projektu

Online fundraising a sociálne média v prostredí neziskových organizácií (OFSMNO)

Kód projektu
MUNI/A/1121/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Pretrvávajúci problém nedostatočného finančného zázemia neziskových organizácií a bariéra dostupnosti verejných zdrojov financovania núti tieto organizácie hľadať nové, alternatívne možností finančného zabezpečenia svojich aktivít v kontexte ich dlhodobej udržateľnosti. Nové a inovatívne možnosti, ako i široký priestor pre kreativitu prinieslo online prostredie, konkrétne prerod Web 1.0 na Web 2.0, ktorý zmenil povahu a charakter chovania jednotlivých aktérov a napomohol vzájomnej interakcii. S tým implicitne súvisia nové problémové otázky vyžadujúce vedeckú reflexiu a konkrétne riešenia v teoretickej i praktickej rovine. Online fundraising a aktivita neziskových organizácií na sociálnych sieťach bude predmetom skúmania projektu, ktorého prínos sa predpokladá predovšetkým v zhodnotení súčasného stavu daného fenoménu v kontexte Českej republiky.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info