Informace o projektu

Spotřebitelské chování v kontextu cirkulární ekonomiky

Kód projektu
MUNI/A/1054/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Cirkulární ekonomika (CE) je ekonomický a průmyslový systém, v rámci kterého dochází prostřednictvím redukce, opětovného využívání a recyklace k celkovému snižování spotřeby energie a produkce odpadů. Nedílnou součástí úspěšného fungování tohoto systému je jeho akceptace ze strany všech stakeholderů. A to včetně spotřebitelů, kteří se však podle několika málo empirických výzkumu zdají být na tuto zásadní změnu nepřipraveni. Cílem tohoto projektu je tak lepší pochopení spotřebitelského chování koncových zákazníků ve vztahu k CE. Prostřednictvím lepšího porozumění jednotlivých motivů a bariér na straně zákazníka lze totiž navrhnout mechanizmus fungování/business modely pro úspěšné fungováním cirkulární ekonomiky daleko efektivněji. Teoretickým východiskem pro realizovaný výzkum jsou „tradiční“ modely spotřebitelského chování rozšířené o nejnovější poznatky v oblasti CE.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info