Informace o projektu

Struktura a funkce dirigent proteinů řízených hormony u Arabidopsis thaliana

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA19-24753S
Období řešení
1/2019 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut

Přítomnost buněčné stěny je charakteristickým rysem rostlinných buněk se zásadním významem v regulaci rostlinného vývoje a adaptivních odpovědí. Naše nepublikované výsledky ukazují na roli rostlinných hormonů cytokininů v iniciaci tvorby sekundární buněčné stěny. Na základě předchozích zjištění i našich předběžných výsledků se zdá, že cytokininy, etylén a methyljasmonát (MeJa) řídí složení a vlastnosti buněčné stěny prostřednictvím regulace
transkripce genů pro DIRIGENT proteiny Arabidopsis thaliana (AtDIR), jejichž funkce byla předpovězena v tvorbě lignanů a/nebo ligninu. Naše bioinfoirmatická a expresní data ukazují, že geny pro AtDIR13 a AtDIR14 by mohly být přímými cíli cytokininové signální dráhy, vykazující rychlé a silné zvýšení exprese v přítomnosti cytokininů a MeJa. Hlavními cíli projektu
je i) popsat domnělý význam cytokininů, etylénu a MeJa v regulaci složení a biomechanických vlastností buněčné stěny, ii) identifikovat roli AtDIR13/14 ve vývoji Arabidopsis a/nebo odpovědi na stres a iii) objasnit mechanismus působení AtDIR proteinů řízených cytokininy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info