Informace o projektu

Rozvoj vzdělanosti v regionu prostřednictvím aktivit Mendelova muzea MU

Kód projektu
ROZV/08/2019
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Mendelovo muzeum

Projekt je zaměřen na všestranný rozvoj Mendelova muzea a plnění jeho role nejen ve vztahu k propagaci a uchování odkazu G. Mendela, ale i plnění role místa propagující MU a jeho roli. Projekt je tak možné rozdělit do tří větších celků - Mendelovo muzeum a propagace MU (příprava a realizace výstavy MUNI 100, pořádání konference UNIVERSEUM), Mendelovo muzeum a G. Mendel pro místní publikum (edukační programy, marketingová činnosti, publikační činnost) a Mendelovo muzeum pro Opatství i svět (zápis originálů do programu UNESCO, zlepšení expozice MUSO).
MU slaví v roce 2019 sté výročí založení. Mendelovo muzeum MU má plně v gesci přípravu výroční výstavy, která bude slavnostně zahájena v květnu 2019 v Moravské galerii. Tématy výstavy jsou: historie univerzity, významné osobnosti a zásadní události v životě univerzity, současná tvář univerzity, výzkumy a zásadní přínos společnosti.