Informace o projektu

Poradenská síť na fakultách

Kód projektu
ROZV/19/2019
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Rektorát

Účelem tohoto projektu je udržení kontinuity v poskytování poradenství uchazečům o studium a studentům prostřednictvím sítě fakultních poradců, která byla v rámci Poradenského centra vytvořena a zahájila svoji činnost pomocí ROZV 05/2018.
Pracovní náplní fakultních poradců je zodpovídání dotazů uchazečů o studium a studentů příchozích z dotazníkového formuláře umístěného na webu Poradenského centra (www.muni.cz/studenti) a dotazů směřujících přímo na e-mail Poradenského centra (poradenstvi@muni.cz), a dále poučené zprostředkování poradenství na další místa pomoci v uvnitř i vně Masarykovy univerzity.
Na fakultní poradce se typicky obrací tazatelé, kteří nejsou na univerzitě zorientování, nebo tazatelé, kteří řeší kumulaci více potíží.
Tímto projektem budou financovány úvazky ve výši 0,2 na 8 fakultách s výjimkou Fakulty informatiky, a to v období leden až prosinec 2019.
Očekávaným důsledkem činnosti sítě fakultních poradců je zvyšování informovanosti uchazečů o studium a studentů a s tím související eliminace řady hlavních příčin studijní neúspěšnosti.