Informace o projektu

Posílení kulturní identity Pomoraví / March-Gebiet (Kul-Ident)

Logo poskytovatele
Kód projektu
KPF-02-085
Období řešení
2/2019 - 10/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Donau - Universität Krems

Záměrem projektu je napojit se aktivitami Masarykovy univerzity (MU) na právě realizovaný velký projekt INTERREG Podunají (DANUrB), kde jedním z partnerů je Donau-Universität Krems (DUK). Rovněž probíhající malý projekt typu B KulReg (FMP-02-031) poskytl četné podněty pro pokračování navázané spolupráce. Základní myšlenkou je budování regionální sítě prostřednictvím vzdělávání k posílení kulturní identity a provázanosti česko-rakouského pohraničí. Prostředkem je tvorba jednotné turistické destinace (marketingu) s cílem zvýšit počet návštěvníků či prodloužit jejich pobyt. Inspirativní přístupy DUK budou využity MU a následně – po realizaci kabinetního výzkumu a terénního šetření v Jihomoravském kraji (JMK) – zde získané poznatky budou využity k obohacení projektu DANUrB. Konkrétní výzkum se týká vybraných pamětihodností JMK, které budou zkoumány jako case studies (10-15 příkladů). Do projektu se dále zapojí relevantní instituce památkové péče, regionálního rozvoji a veřejná správa.