Informace o projektu

Vybrané aspekty trestního práva hmotného a procesního v komparativním pohledu (Vybrané aspekty TPH a TPP v komparativním pohledu)

Kód projektu
MUNI/A/1443/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Návrh tohoto projektu specifického výzkumu navazuje na letošní projekt MUNI/A/1142/2017 s názvem Vývojové tendence trestní politiky. V rámci tohoto projektu byla řešena problematika vývoje a změn institutů v trestním právu hmotném i procesním. Na základě jednotlivých výstupů tohoto projektu přitom bylo zjištěno, že zkoumané otázky výrazně přesahují rámec českého právního prostředí. Cílem aktuálně předkládaného projektu je tudíž zaměřit se na působení zahraničních právních úprav a jejich ovlivňování českého trestního práva hmotného i procesního. Pozornost bude rovněž věnována zkušenostem orgánů činných v trestním řízení s prvky, které do českého trestního práva pronikají jak z bližších států evropského kontinentu, tak z právních řádů zemí common law.

Publikace

Počet publikací: 30


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info