Informace o projektu

Akutní endokrinní odezva na fyzickou soutěž u mladých mužů.

Kód projektu
MUNI/A/1509/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Soutěž je sociální interakce, při které se člověk nebo skupina snaží zajistit si přístup k něčemu hodnotnému a limitovanému. V současné době člověk vstupuje do soutěže z důvodů získání benefitů v různé podobě – sociální status, přístup ke zdrojům, sexuální partnerům nebo prostě jen pro pocit, že je „vítěz“, tedy lepší, než soupeř. Získaná dominance jedince nemusí vždy odpovídat schopnostem mimo soutěžní prostředí. Z evolučního pohledu se jeví, že dlouhodobé vyhrávání nás činí dominantnějšími. Na sportovní soutěži lze sledovat vliv vítězství a prohry na jedince. Výzkum za posledních 40 let ukázal, že v přírodní hierarchii, včetně té lidské, existuje korelace mezi úspěchem a hormonální odezvou, především pak testosteronem. Úspěch nebo pozitivní změny sociálního statusu jsou spojovány s nárůsty hladin testosteronu v krvi. Dopady soutěže v sociálním a pracovním prostředí mají stejnou podobu, jako ve sportu. Proto jej využíváme ke zkoumaní odezvy na výsledek soutěže. Přestože se vědci napříč psychologickými, sociálními a biologickými obory snaží vysvětlit fungovaní hormonální odezvy na výsledek soutěže, tak u obou přijímaných hypotéz („The biosocial model of status“ a „The challenge hypothesis“) se vyskytují nejednoznačné výsledky. Cílem tohoto výzkumu je otestovat „The challenge hypothesis“ na hormonální odezvě v podmínkách úpolového sportu, při kterém dochází k získání výhry přímým fyzickým překonáním soupeře.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info