Informace o projektu

Role proteinu CTHRC1 ve WNT siignalizaci a patogenezi chronické lymfocytární leukémie (CTHRC1)

Kód projektu
MUNI/C/0006/2019
Období řešení
2/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Pro úspěšnou léčbu nádorových onemocnění je nezbytné pochopit biologické pozadí jejich patogeneze. Jedním z významných faktorů působící na tumory je protein CTHRC1, kterým se v laboratoři zabýváme. Tento protein je zodpovědný za zvýšenou schopnost buněk tvořit metastáze. Z našich dosavadních expresních analýz na chronické lymfocytární leukémii (CLL), nejčastějšího leukemického onemocnění dospělých v západních zemích, vyplývá, že jeho vysoká exprese značně zhoršuje naději na dožití postižených pacientů. Protein CTHRC1 je v literatuře spojován se signální dráhou WNT/planární polarity (WNT/PCP), která se zásadně podílí na patogenezi CLL, ale i jiných nádorových onemocněních, jako jsou například melanomy, či zhoubné nádory vaječníků. Cílem tohoto projektu je identifikovat mechanismus působení CTHRC1 na WNT signální dráhy a tím na patologické jevy, jako je tvorba metastáz. Znalost těchto mechanismů je potenciálně využitelné v diagnostice nádorových onemocnění a přizpůsobení jejich léčby.