Informace o projektu

Atomically resolved in vivo NMR spectroscopy as a novel tool for biological testing of therapeutically important genomic non-canonical DNA targets and their interactions with drugs in phenotypically diversified cancer cells.

Kód projektu
NV19-08-00450
Období řešení
5/2019 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice U sv. Anny Brno

Postupy pro vývoj nových terapeutik proti neoplastickým onemocněním gastro-intesticinálního traktu a pankreatu jsou v současné době založeny na využívání modelových buněčných linií. Biologické parametry těchto buněčných linií se ovšem v mnoha důležitých aspektech odlišují od parametrů buněk v tzv. primárních neoplastických tkáních reálných pacientů. Ukazuje se, že nezahrnutí těchto rozdílů do procesu vývoje léčiv ve svém výsledku vede k tomu, že vyvinutá léčiva vykazují sníženou biologickou aktivitou v průběhu terapie a nebo jsou funkční jen pro velmi omezený okruh pacientů.
V rámci výzkumného projektu prováděného na našem pracovišti se snažíme, společně s výzkumnými týmy Lékařské fakulty a Středoevropského technologického institutu Masarykovy univerzity, vyvinout nové postupy pro stanovení vlivu vnitrobuněčného prostředí neoplastické tkáně na specifitu interakce mezi léčivem a molekulárním efektorem zprostředkovávajícím vlastní terapeutický účinek. Zároveň vyhodnocujeme potenciál využití těchto nových metod pro řízení léčebného postupu pro konkrétního pacienta.

Publikace

Počet publikací: 8


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info