Informace o projektu

Vývoj vnitřní kontroly pro metagenomické analýzy

Kód projektu
TJ02000277
Období řešení
5/2019 - 5/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Pharmaceutical Biotechnology s.r.o.

Cílem projektu je vyvinout prototyp komplexního řešení pro normalizaci analýz lidského mikrobiomu za pomocí užití vnitřní kontroly při sekvenaci genu pro 16S rRNA. K tomuto vedou jednotlivé dílčí cíle:
1. Výběr bakteriálních kmenů o potřebné biologické diverzitě, které se v lidském mikrobiomu nevyskytují a jsou kultivovatelné (08/2019).
2. Podrobná charakterizace a testování vybraných kmenů a příprava funkčních vzorků vnitřních kontrol z vhodných kandidátů (G funkční vzorek, 05/2020).
3. Ověření reprodukovatelnosti a robustnosti jednotlivých funknčních vzorků pomocí sekvenace genu pro 16S rRNA (F užitný vzor, 11/2020).
4. Testování vybrané vnitřní kontroly na reálných vzorcích a vývoj algoritmu pro normalizaci vzorků (odstranění nežádoucích efektů) (G funkční vzorek, 4/2021).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info