Informace o projektu
Příprava MU na zavedení národní soustavy kvalifikací v terciárním vzdělávání. Uplatnění konceptu výsledků vzdělávání jako základních stavbních kamenů studijních programů MU

Kód projektu
ROZV/7/3/2009
Období řešení
1/2009 - 12/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Rektorát

Účelem projektu je připravit Masarykovu univerzitu na uplatnění národní soustavy kvalifikací v terciárním vzdělávání v souvislosti s Rámcem pro kvalifikace Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání, který byl přijat na konferenci evropských ministrů zodpovědných za vysoké školství v roce 2005, a Evropským rámcem kvalifikací, který je vydán doporučením Evropského parlamentu a Rady EU. V rámci projektu budou proto vytvořeny podmínky pro vznik a uplatňování koherentní univerzitní politiky zakládající jednotné standardy profilů absolventa pro studijní programy uskutečňované na MU v souladu s principy rámců kvalifikací. Současně je ambicí Masarykovy univerzity vytvořit v této věci příklad dobré praxe pro celý sektor terciárního vzdělávání v České republice.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info