Informace o projektu

Umění v podání seniorů

Kód projektu
58-12900/2018-ZPO/ORNK
Období řešení
4/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo kultury ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Rektorát

Východiskem pro projekt Umění v podání seniorů jsou jednoznačně pozitivní zkušenosti z realizace kulturních projektů, které proběhly v minulosti již několikrát (naposledy v roce 2018). Vzhledem ke zpětné vazbě od účastníků kurzů je našim cílem stávající kurzy inovovat tak, aby ještě více odpovídaly specifickým požadavkům seniorů. I nadále budou kurzy zakončeny pro účastníky důležitým výstupem, jako je vystoupení absolventů hudebních kurzů při slavnostních příležitostech nebo v případě výtvarných plenérů výstavy vzniklých děl. Hudební kurzy a výtvarné kurzy zahrnující teoretické přednášky i praktická cvičení a jsou nedílnou součástí obsahu vzdělávání na Univerzitě třetího věku Masarykovy univerzity. Obsah kurzů je zaměřen adekvátně cílové skupině a jejím potřebám. Klade však důraz na aktivní zapojení účastníků a následné využití získaných poznatků a dovedností i v běžném životě. Cílem projektu je stávající kurzy inovovat tak, aby ještě více odpovídaly specifickým požadavkům seniorů a jejich obsah vedl k prohloubení a rozšíření dosavadních znalostí seniorů z oblasti kultury, především hudby a výtvarného umění, zvýšení motivace seniorů k zájmu o hudební a výtvarné aktivity. Hudební i výtvarná sekce je zaměřena nejen na posílení stávajících či získání nových teoretických znalostí, ale i na osvojení dalších nebo zlepšení již nabytých praktických dovedností (zlepšení dovedností ve hře na hudební nástroj, osvojení základů hlasové techniky, zlepšení dechové koordinace, udržení kapacity plic, posílení bránice, podpora psychomotorické koordinace seniorů, osvojení si základů kresby a malby, zvládnutí výtvarných technik, získání povědomí o estetické/tvůrčí stránce fotografie, osvojení si hlavních technických parametrů každého snímku, pochopení nejdůležitějších kompozičních principů, zlepšení percepce světla, posílení schopnosti vymýšlet jednoduché kompozice, způsobilost vyfotografovat technicky vhodný snímek pro běžné typy scén - portrét, akce, krajina, předměty, atd.).