Informace o projektu

Dobudování systémů zajišťování a posilování kvality vysokých škol v podmínkách institucionální akreditace

Kód projektu
ROZV/C10/2019
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Rektorát
Spolupracující organizace
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Mendelova univerzita v Brně
Ostravská univerzita v Ostravě
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Pardubice

Návrh centralizovaného rozvojového projektu „Dobudování systémů zajišťování a posilování kvality vysokých škol v podmínkách institucionální akreditace“ završuje předchozí úspěšnou spolupráci šesti veřejných univerzit, které v roce 2018 jako první v České republice získaly institucionální akreditaci. Z vydaných rozhodnutí je zřejmé, že Národní akreditační úřad pro vysoké školství chápe udělení těchto prvních institucionálních akreditací jako ověření základního nastavení vnitřních systémů zajišťování kvality těchto vysokých škol, zároveň však zdůrazňuje nutnost jejich postupného dobudování, uvedení do plného provozu a dalšího soustavného rozvoje. Předkládaný projekt je reakcí na tyto požadavky. Soustředí se přitom primárně na čtyři oblasti, v nichž se dobudování vnitřních systémů zajišťování kvality jeví jako nejnaléhavější a které zároveň v posledním roce trvání projektu nabízejí největší prostor pro vytváření synergického efektu:

1) sdílení systémů pro posuzování kvality učení a výuky vedoucích k excelenci ve vzdělávání,
2) rozvoj společných přístupů k výkonu činností, k nimž vysoké školy získávají nově oprávnění na základě institucionální akreditace (zejm. uznávání zahraničního vzdělání a institut mimořádného profesora),
3) rozvoj společných přístupů k propojování hodnocení vzdělávací a tvůrčí činnosti,
4) rozvoj společných přístupů k zajišťování kvality souvisejících činností.