Informace o projektu

Jak zvládnout nástrahy sociálních služeb

Kód projektu
7119092065
Období řešení
3/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Magistrát města Brno
Fakulta / Pracoviště MU
Rektorát

Cílem projektu je realizace kurzu zaměřená na posílení sociální gramotnosti účastníků, tedy seniorů Jihomoravského kraje, a to díky podrobnému seznámení se účastníků se systémem sociálního zabezpečení v ČR , se základními dávkovými nástroji, návazností služeb sociální péče na služby zdravotní péče, procesu vyřizování žádosti o přiznání pomoci u vybraných dávek. Samozřejmě nebude opomenuta ani zařazena i praktická stránka této oblasti např. vyplňování žádostí o dávky. Prostor bude i pro sdílení osobních zkušeností účastníků. Výstupem pak bude metodika pomáhající seniorům v orientaci v agendě sociálních dávek.